Konstruerat av 40% återanvänd plast och är 100% återvinningsbart med en beräknad hållbarhet om minst 10 år. Detta ger över tid en lägre boendekostnad än de motsvarande tält och prefabhus som används idag. Se filmklipp på vårt nödbostadshus (RS Shelter). Filmat på plats i ett Afrikanskt flyktingläger.

Nödhjälpshus, camp bostad

Artikelnummer: 60 1000-01

Klicka på bilden för större bild/beskrivning.

Nytt Nödhjälpshus/Personalboende i Camps från CAS AB.
Invändig boyta ca 19 m².


Hygien/Fältsjukhus Role 2 etc.

Artikelnummer: 60 1000-02

  • Utrustad med duschar
  • Utrustad med tvättränna 1,20 m samt med vattenslang för rengöring av golv etc.
  • Toalettlösning med snålspolande toaletter (ca 1 liter)
  • Toalettlösning med snålspolande toaletter (ca 1 liter)
  • Konfiguration sjukhus
  • Förslag operationssal
  • Operationssal
  • Operationssalar och konfiguration Pre-op
  • Material med hög hållfasthet

Klicka på bilden för större bild/beskrivning.

Koncept, 20 stycken sammankopplade moduler om vardera 19m² per enhet.
Starkströmsanslutning levereras enligt specifikation.


Färg med Termoskydd

Artikelnummer: 62 0301-80-01

Klicka på bilden för större bild/beskrivning.

Termoskydd som skydd mot värmeinstrålning i varma klimat.

  • Färg: Valfri

Batteriskåp inkl. Solceller

Artikelnummer: 62 0301-70-01

Klicka på bilden för större bild/beskrivning.

Detta skåp är framtaget främst för att kunna försörja en enkel belysningsarmatur och ett mindre kylskåp med el där tillgång till elnät saknas eller är begränsad.
Exempel på användningsområde kan vara i samband med hjälpinsatser vid naturkatastrofer eller militära applikationer.