Användare:

Produkterna skall vara enkla att bruka i jämförelse med andra produkter inom samma område, samt skall tillvarata brukarens integritet.
Produkterna skall underlätta arbetet såväl i praktiskt bruk som ur hygiensynpunkt.

Miljö:

Produkternas material skall vara miljövänligt.

Pris:

Produkternas priser skall vara jämförbara med andra produkter inom produkternas verksamhetsområden eller billigare.

Samtliga av våra produkter svarar mot dessa krav!