Kort företagshistoria

Innovator b-i b sedermera CAS AB, startade sin verksamhet 1986 av Bengt-Inge Brodén, innovatör av CLEAN LAB SYSTEM, en produkt som eliminerar kontamination av blod, mellan laboratoriepersonal och provmaterial i praktiskt arbete inom sjukhuslaboratorier.

Principen med produkten är att möjliggöra analys ur blodrör (vakuumrör) utan att avlägsna förslutningen av röret och därmed undvika onödig spridning av aerosol.

Produkten erhöll pris som Sveriges bästa innovation vid Skapa mässan november 1987.

Produktkriterier

Användare:

Produkterna skall vara enkla att bruka i jämförelse med andra produkter inom samma område, samt skall tillvarata brukarens integritet. Produkterna skall underlätta arbetet såväl i praktiskt bruk som ur hygien-synpunkt.

Miljö:

Produkternas material skall vara miljövänligt.

Pris:

Produkternas priser skall vara jämförbara med andra produkter inom produkternas verksamhetsområden eller billigare.